De onderzoekers bekeken de outcome van 104.630 patiënten die tussen 2007 en 2015 geopereerd werden door 774 vrouwelijk en 2.540 mannelijke chirurgen. Na correctie van leeftijd, comorbiditeit, inkomen, woonplaats en jaar van de ingreep bleek dat minder patiënten behandeld door vrouwelijke chirurgen binnen de 30 dagen opnieuw moesten worden opgenomen of complicaties kregen dan zij die een ingreep ondergingen bij een mannelijke chirurg. Patiënten van vrouwelijke chirurgen liepen verder minder risico op overlijden binnen de maand na de ingreep. Het verschil in outcome tussen de twee geslachten is klein, maar statistisch wel significant, stellen de auteurs.

Een retrospectieve analyse toonde evenwel geen verschil in resultaat volgens het geslacht van de chirurg bij patiënten die met spoed werden geopereerd.

De studie staat op de website van de BMJ.

De onderzoekers bekeken de outcome van 104.630 patiënten die tussen 2007 en 2015 geopereerd werden door 774 vrouwelijk en 2.540 mannelijke chirurgen. Na correctie van leeftijd, comorbiditeit, inkomen, woonplaats en jaar van de ingreep bleek dat minder patiënten behandeld door vrouwelijke chirurgen binnen de 30 dagen opnieuw moesten worden opgenomen of complicaties kregen dan zij die een ingreep ondergingen bij een mannelijke chirurg. Patiënten van vrouwelijke chirurgen liepen verder minder risico op overlijden binnen de maand na de ingreep. Het verschil in outcome tussen de twee geslachten is klein, maar statistisch wel significant, stellen de auteurs.Een retrospectieve analyse toonde evenwel geen verschil in resultaat volgens het geslacht van de chirurg bij patiënten die met spoed werden geopereerd.De studie staat op de website van de BMJ.