...

Het was al bekend dat deze actieve stof de vruchtbaarheid van meisjes en jongens negatief kan beïnvloeden, en motorische en spraakproblemen kan veroorzaken, omdat het de ontwikkeling van de foetus verstoort. Nu heeft een nieuwe, prospectieve observatiestudie aangetoond dat er een verband bestaat tussen een overmatige prenatale blootstelling aan paracetamol en een hoger risico op astma bij het kind. Noorse en Britse wetenschappers kwamen tot die conclusie na analyse van een Noorse cohort met medische gegevens over 114.500 kinderen, waaronder de omstandigheden van de zwangerschap, de gezondheidstoestand van de kinderen op 3- en 7-jarige leeftijd en die van de moeders tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Uit de analyse bleek dat ongeveer 28% van de kinderen in de baarmoeder was blootgesteld aan paracetamol, 15,5 % tijdens de eerste 6 levensmaanden en 19% tijdens beide perioden. Op de leeftijd van 3 jaar vertoonde 5,7% van de kinderen astma. Na correctie bleek dat blootstelling in de baarmoeder het risico met 13% verhoogde, en de inname van paracetamol in de eerste 6 levensmaanden met 29%. Op de leeftijd van 7 jaar vertoonde 5,1% van de kinderen astma en bedroeg de verhoging van het risico respectievelijk 27% (blootstelling in utero) en 24% (rechtstreekse blootstelling van de zuigeling tijdens de eerste 6 levensmaanden).