...

De auteurs analyseerden de gegevens van een cohort van 28.000 postmenopauzale vrouwen, en stelden vast dat iets meer dan de helft van die vrouwen 90 jaar of ouder werd. Vrouwen die ouder dan 25 jaar waren toen ze hun eerste kind kregen, bleken 11% meer kans te hebben op een hoge ouderdom dan vrouwen die hun eerste kind voor die leeftijd hadden gekregen, wat een significant verschil is. Daarnaast bleven vrouwen met twee tot vier kinderen langer in leven dan degene die slechts één kind hadden.De onderzoekers weten niet waar dat fenomeen aan te wijten is, maar schuiven toch meerdere verklaringen naar voren. Meerdere zwangerschappen kunnen voldragen, zou een teken zijn van een goede gezondheid. Vrouwen die later kinderen krijgen, hebben ook vaker voor een professionele carrière gekozen, waardoor hun inkomen hoger is en ze dus een betere toegang hebben tot gezondheidszorg.(referentie: American Journal of Public Health, 17 november 2016, DOI: 10.2105/AJPH.2016.303503)