...

De wetenschappers hebben ontdekt dat die abnormale gewaarwordingen, die vaak fantoompijn worden genoemd maar wel degelijk echt zijn, hun oorsprong vinden in dezelfde hersenzones, die de initiële verwonding blijven 'voelen'. Die zones regelen de sensorische gewaarwordingen, evalueren de gewaarwordingen en regelen de emotionele ervaringen. In beide gevallen zou de oorzaak liggen in het verlies van grijze stof en een slechte werking van een proces in de hersenen dat geregeld wordt door de neurotransmitters dopamine en serotonine. Bij iemand met oorsuizen of chronische pijn is de overdracht van die twee stoffen tussen de neuronen verstoord. De circuits die door de neurotransmitters worden gebruikt, zijn beschadigd en die verstoorde werking beïnvloedt de perceptie van sensorische prikkels. De oplossing van het probleem ligt dus mogelijk bij geneesmiddelen die de prikkeloverdracht beïnvloeden door rechtstreeks in te werken op dopamine en serotonine.http://www.cell.com/trends/cognitive-sciences/abstract/S1364-6613(15)00179-5