...

Het gaat om zo'n 3.540 tot 6.510 nieuwe gevallen per jaar. De impact van milieugebonden carcinogen is significant, vooral vergeleken met andere gekende risicofactoren. Volgens het rapport zijn er twee keer zoveel kankergevallen door milieufactoren dan door alcohol, en de helft meer dan door tabaksgebruik.BoosdoenersVooral zonlicht (2.090 tot 2.990 nieuwe gevallen per jaar), radongas (1.080 tot 1.1150) en fijnstof (290 tot 900) zijn de grote boosdoeners. De onderzoekers pleiten voor preventie die focust op deze carcinogenen, in de hoop het aantal kankergevallen door milieufactoren terug te dringen.