...

Die conclusies zijn afkomstig uit de praktijk van 63 jonge artsen. De onderzoekers lieten de artsen fictieve consultaties uitvoeren die bestonden uit zes verschillende consultatiescenario's die betrekking hadden op bepaalde archetypes van patiënten met een temperamentvol karakter of neiging tot agressief gedrag. Vervolgens analyseerden ze de gestelde diagnosen, de diagnostische precisie en de sympathiescore voor de patiënten. Hun analyse toont aan dat de diagnose significant minder precies is bij 'moeilijkere' of agressieve patiënten dan bij 'neutrale' patiënten (score van 0,54 vs. 0,64). Bovendien worden eenvoudige gevallen preciezer gediagnosticeerd dan complexe gevallen. Tot slot nemen alle scores voor correctheid van de diagnose en de behandeling toe nadat de arts heeft nagedacht, ongeacht de complexiteit van het geval of het gedrag van de patiënt. Die laatste conclusie toont aan hoe belangrijk het is om voldoende tijd uit te trekken voor de consultatie om de gezondheidstoestand van elke afzonderlijke patiënt te evalueren.