...

Om de leeftijd te ramen waarop de obesitas begonnen was, hebben Mandy Geserick et coll. prospectieve en retrospectieve analyses verricht van de evolutie van de BMI bij 51 505 kinderen van wie er sequentiële antropometrische gegevens beschikbaar waren uit de kinderjaren (0 tot 14 jaar) en de adolescentie (15 tot 18 jaar). Daarna hebben de vorsers de jaarlijkse verandering van de BMI tijdens de kinderjaren bepaald bij 34 196 deelnemers. Resultaten? Bij de retrospectieve analyses werd vastgesteld dat de meeste adolescenten met een normale BMI voordien nooit gewichtsproblemen hadden gehad. 53% van de adolescenten die te veel wogen of zwaarlijvig waren, vertoonde al gewichtsproblemen vanaf de leeftijd van 5 jaar en die problemen namen mettertijd nog toe. Bij prospectieve analyses vertoonde bijna 90% van de kinderen die zwaarlijvig waren op de leeftijd van 3 jaar, overgewicht of zwaarlijvigheid tijdens de adolescentie. Bij zwaarlijvige adolescenten was de BMI het sterkst toegenomen tussen de leeftijd van 2 en 6 jaar.Een belangrijke stijging van de BMI tijdens de eerste kinderjaren (voor de schoolleeftijd) correleerde met een 1,4-maal hoger risico op overgewicht of obesitas tijdens de adolescentie dan bij kinderen met een stabiele BMI. Dat wijst er dus andermaal op dat je problemen van overgewicht vanaf de eerste kinderjaren moet aanpakken, voor de obesitas onomkeerbaar wordt. (referentie: The New England Journal of Medicine, 4 oktober 2018, DOI: 10.1056/NEJMoa1803527https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1803527?