Volgens een internationaal onderzoek heeft ook obesitas een "koolstofafdruk" en draagt obesitas zelfs in belangrijke mate bij tot de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Om de invloed van obesitas op het milieu te ramen, zijn de wetenschappers uitgegaan van epidemiologische gegevens (prevalentie van obesitas), fysiologische gegevens (inname en verbruik van calorieën) en gegevens van milieuwetenschappen (uitstoot van koolzuurgas door verschillende bronnen). Obesitas werd gedefinieerd als een BMI van 30 kg/m² of hoger en een normaal gewicht als een BMI < 25 kg/m².

Ze hebben vastgesteld dat zwaarlijvige mensen 81 kg koolzuurgas per jaar meer uitstootten als gevolg van een sterker oxidatief metabolisme, 593 kg/jaar meer wegens een hogere voedsel- en drankinname en 476 kg/jaar meer door vervoer met de auto of het vliegtuig dan normale mensen. De uitstoot van koolzuurgas blijkt ongeveer 20% hoger te zijn bij zwaarlijvige mensen dan bij mensen met een normaal gewicht.

Op wereldschaal zou obesitas dan goed zijn voor ongeveer 700 megaton koolzuurgasequivalent (CO2eq) extra per jaar. (CO2eq is een standaardeenheid om de koolstofafdruk te meten.) Die extra hoeveelheid is toe te schrijven aan de metabole activiteit (ongeveer 49 megaton), een hogere voedselproductie doordat die mensen meer eten (361 megaton) en vervoer met de auto of het vliegtuig door het hogere gewicht (290 megaton).

(referentie: Obesity, 20 december 2019, DOI: 10.1002/oby.22657)

Volgens een internationaal onderzoek heeft ook obesitas een "koolstofafdruk" en draagt obesitas zelfs in belangrijke mate bij tot de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.Om de invloed van obesitas op het milieu te ramen, zijn de wetenschappers uitgegaan van epidemiologische gegevens (prevalentie van obesitas), fysiologische gegevens (inname en verbruik van calorieën) en gegevens van milieuwetenschappen (uitstoot van koolzuurgas door verschillende bronnen). Obesitas werd gedefinieerd als een BMI van 30 kg/m² of hoger en een normaal gewicht als een BMI < 25 kg/m².Ze hebben vastgesteld dat zwaarlijvige mensen 81 kg koolzuurgas per jaar meer uitstootten als gevolg van een sterker oxidatief metabolisme, 593 kg/jaar meer wegens een hogere voedsel- en drankinname en 476 kg/jaar meer door vervoer met de auto of het vliegtuig dan normale mensen. De uitstoot van koolzuurgas blijkt ongeveer 20% hoger te zijn bij zwaarlijvige mensen dan bij mensen met een normaal gewicht.Op wereldschaal zou obesitas dan goed zijn voor ongeveer 700 megaton koolzuurgasequivalent (CO2eq) extra per jaar. (CO2eq is een standaardeenheid om de koolstofafdruk te meten.) Die extra hoeveelheid is toe te schrijven aan de metabole activiteit (ongeveer 49 megaton), een hogere voedselproductie doordat die mensen meer eten (361 megaton) en vervoer met de auto of het vliegtuig door het hogere gewicht (290 megaton). (referentie: Obesity, 20 december 2019, DOI: 10.1002/oby.22657)