...

Klassieke verbanden zijn vaak echte microbennesten. Om mensen met ernstige brandwonden te beschermen tegen infecties en hun sterfkansen te verminderen, hebben onderzoekers van de École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), in samenwerking met andere Zwitserse specialisten, een nieuwe generatie biologische anti-infectieuze verbanden ontwikkeld. Het gaat om gaasverbanden gemaakt van dierlijk collageen, waarop progenitorcellen worden aangebracht, die zich in grote mate kunnen vermenigvuldigen en die de heling van wonden bevorderen. Ze bevatten ook dendrimeren, macromoleculen in de vorm van boomtakken, die - en dat is nieuw - de proliferatie van bacteriën verhinderen. Als het verband in een omgeving wordt geplaatst die door bacteriën is geïnfecteerd, migreren bepaalde dendrimeren en vernietigen ze de microben in de directe omgeving van het verband. Andere blijven ter plaatse om indringers uit te schakelen. Het nieuwe verband, dat een verbetering is van een verband dat al een tiental jaren bestaat, behandelt niet zozeer de infectie, maar voorkomt ze. Met andere woorden, het probleem wordt bij de bron aangepakt. Het is een antwoord op een reële behoefte in ziekenhuizen en het verhoogt de kans op resistentie tegen antibiotica niet. Het is immers niet mogelijk om alle patiënten preventief antibiotica voor te schrijven gezien het risico op de ontwikkeling van resistentie. De ontwerpers van het verband zijn tevreden met de positieve resultaten die ze hebben behaald tegen de Pseudomonas aeruginosa-bacterie, die de meeste infecties en sterfgevallen veroorzaakt bij mensen met ernstige brandwonden. Er volgt nu een testfase, en dan kan hun product zijn weg vinden naar verzorgingsinstellingen, waar het tot het basismateriaal kan gaan horen.