...

De eerste werd uitgevoerd bij 170 seropositieve Zuid-Afrikaanse kinderen jonger dan vijf jaar. (1) Ze vertoonden de bijzonderheid dat ze behoorden tot de 10% van de geïnfecteerde patiënten die we 'non-progressors' noemen. Dat zijn patiënten die de ziekte niet ontwikkelen hoewel ze geen behandeling krijgen.Na analyse van hun bloedstaal, die bevestigde dat ze wel degelijk de infectie hadden, merkten de onderzoekers dat hun immuunsysteem hiv niet als een gevaarlijk element beschouwt en er dus niet tegen reageert. Dat is een belangrijke ontdekking, want bij volwassenen versnelt een sterke immuunrespons de progressie van de ziekte meestal. Het immuunsysteem van die kinderen opent dus een onderzoeksspoor dat tot nieuwe behandelingen zou kunnen leiden.Het andere spoor betreft een behandeling in drie stappen die ontwikkeld werd door onderzoekers van vijf Britse universiteiten. (2) In de eerste stap worden antiretrovirale middelen gebruikt die voorkomen dat de geïnfecteerde T-lymfocyten miljoenen kopieën van het virus produceren. De tweede stap heeft als doel die cellen te vernietigen door een virus te gebruiken dat als een vaccin werkt en het immuunsysteem stimuleert. Bij de derde stap, ten slotte, maakt men gebruik van de verbinding vorinostat. Die activeert de 'slapende' geïnfecteerde T-lymfocyten en dwingt die zo om eiwitten van het hiv tot expressie te brengen en ze bloot te stellen aan het gestimuleerde immuunsysteem.De eerste resultaten tonen aan dat die 'kick-and-killstrategie' heel wat zou kunnen opleveren. Een man van 44 jaar die deel uitmaakte van een cohort van 50 personen op wie die behandeling momenteel wordt uitgetest, reageerde dermate positief dat er in zijn bloed geen enkel teken van het virus meer kon worden opgespoord. (referenties:(1) Science Translational Medicine, 28 september, DOI : 10.1126/scitranslmed.aag1048,(2) The Sunday Times, 2 oktober 2016)