...

De vorsers hebben hun onderzoek uitgevoerd bij 1003 bejaarde Japanse vrouwen die in de gemeenschap leefden en bij inclusie in de studie geen handicap vertoonden. Eerst hadden ze aan de vrouwen gevraagd of ze al dan niet hadden deelgenomen aan één van de 16 soorten lichamelijke oefeningen waarvan sprake, waaronder dansen.Tijdens een follow-up van acht jaar hebben ze de longitudinale correlatie onderzocht tussen meerdere soorten oefeningen en de frequentie van onvermogen om de activiteiten van het dagelijkse leven uit te voeren (stappen, eten, een bad nemen, zich kleden of naar de wc gaan).Tijdens de follow-up werd een verlies van autonomie waargenomen bij 130 vrouwen (13%). Na correctie voor vertekenende factoren en andere soorten oefeningen was het risico op onvermogen om minstens één van de bovenvermelde vijf activiteiten van het dagelijkse leven uit te voeren, 73% lager bij de vrouwen die dansten. Verrassend is voorts dat er geen significante correlatie werd waargenomen met de andere soorten oefeningen."Dansen vergt niet alleen evenwicht, kracht en uithoudingsvermogen, maar ook cognitieve capaciteit", legt dr. Yosuke Osuka, directeur van de studie uit. "Je moet je kunnen aanpassen en concentreren om te bewegen op de maat van de muziek en samen met de partner, je hebt artistiek talent nodig om sierlijk en vlot te bewegen en je moet een goed geheugen hebben om de choreografie te onthouden." (Bron: Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 18 december 2018, doi: 10.1111/sms.13336)https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sms.13336