...

Zoals alle geneesmiddelen waarvan de naam eindigt op "inib", is tofacitinib een klein geneesmiddel. Tofacitinib remt de januskinasen (vooral JAK1 en JAK3) en belemmert zo de transcriptie van genen die coderen voor meerdere cytokines, waardoor de ontsteking vermindert. Tofacitinib heeft gunstige klinische en structurele effecten bij RA en wordt daarom nu ook geëvalueerd bij ankyloserende spondylartritis.Drie doseringen onderzochtOp het congres werd een gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde studie gepresenteerd waarin de patiënten in 4 groepen werden ingedeeld: 1 groep kreeg een placebo en de andere 3 kregen tofacitinib in een dosering van 2, 5 of 10 mg 2x/d. De behandeling duurde 12 weken, aangevuld met een follow-up van 4 weken. In het totaal werden 207 patiënten behandeld, 51 in de placebogroep en 52 in elke van de 3 tofacitinibgroepen. Alle patiënten vertoonden een actieve ankyloserende spondylartritis (met een centraal bevestigde sacro-iliitis bij röntgenonderzoek) ondanks de behandeling met NSAID's.De patiënten werden homogeen gerandomiseerd in de 4 behandelingsgroepen en het typeprofiel stemde overeen met een actieve ankyloserende spondylartritis (gemiddelde BASDAI 6,7 en gemiddelde ASDAS-CRP 3,7) sinds gemiddeld ongeveer 6,5 jaar. 69% van de patiënten was van het mannelijke geslacht, 87% was HLA-B27-positief en 75% had een verhoogd CRP-gehalte.Multipele evaluatiecriteriaHet primaire eindpunt van werkzaamheid was het percentage ASAS20-respons zoals voorspeld door een bayesiaans model waarbij werd uitgegaan van een dosisafhankelijke respons.Het resultaat werd vergeleken met het waargenomen percentage ASAS20-, ASAS40- en BASDAI50-respons. Ook werd de verandering van de ASCAS-CP onderzocht.Het effect op de ontsteking van de sacro-iliacale gewrichten en de wervelkolom bij MRI werd gemeten aan de SPARCC-score.Ook werden alle bijwerkingen genoteerd.