...

De effecten van beeldende kunst waren daarentegen minder significant. Bij slechts 28% van de kinderen in die groep waren de resultaten vergelijkbaar met die van de kinderen die muziekles kregen. De auteurs van de studie benadrukken dat de verkregen resultaten niet betekenen dat kinderen moeten stoppen met hun sessies bij de orthofonist. De tweede studie werd uitgevoerd bij 84 patiënten die opgenomen waren op de dienst palliatieve zorg. De patiënten werden onderverdeeld in twee groepen: de ene groep kreeg muziektherapie en de andere relaxatie-oefeningen met behulp van een monochord. (2) Uit de resultaten blijkt dat de patiënten in de groep met muziektherapie en hogere mate van welzijn en relaxatie vertoonden en minder vermoeid waren. Die effecten werden gemeten aan de hand van de activiteit van het autonome zenuwstelsel en van het cardiovasculaire stelsel.