...

Dit casus-controleonderzoek werd uitgevoerd in Zweden bij 2.042 patiënten bij wie pas een diagnose van multipele sclerose (MS) was gesteld, en bij 2.947 controlepersonen zonder MS. Aan de hand van vragenlijsten hebben de vorsers informatie verzameld over blootstelling aan verf, vernis, oplosmiddelen en tabaksrook. Tevens werd bloed onderzocht om het genetische risico te ramen.Mensen die regelmatig werden blootgesteld aan verf of andere oplosmiddelen, liepen 50% meer kans om MS te krijgen dan mensen die daar niet aan werden blootgesteld. Het risico steeg nog meer bij mensen die drager waren van MS-genen: die liepen zevenmaal meer kans om de ziekte te krijgen dan mensen zonder genetische aanleg die niet werden blootgesteld aan verf, vernis en oplosmiddelen.Combinatie van risicopersonenNog een andere verergerende factor: roken. Mensen die rookten, werden blootgesteld aan oplosmiddelen en MS-genen droegen, liepen 30-maal meer kans om MS te krijgen dan mensen die niet rookten, geen MS-genen hadden en niet werden blootgesteld. De vorsers hebben becijferd dat een combinatie van genen en blootstelling ongeveer 60% van het risico op MS zou kunnen verklaren.Volgens Anna Hedström wordt MS waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van risicofactoren. "Het zou best kunnen dat blootstelling aan oplosmiddelen en tabaksrook ontstekingsverschijnselen en irritatie van de longen veroorzaakt die leiden tot een immunologische reactie in de longen en verder tot multipele sclerose."Neurology, 3 juli 2018, DOI: 10.1212/WNL.0000000000005906