...

Bij 313 patiënten was al minstens één keer een in-vitrofertilisatie (IVF) uitgevoerd. De vrouwen die op hun werk "soms of vaak" zware voorwerpen moesten optillen, reageerden minder goed op stimulering van de ovaria: ze hadden gemiddeld 14,5% rijpe eicellen minder. De vrouwen die 's avonds, 's nachts of op wisselende uren moesten werken, hadden ook minder eicellen die tot rijping kwamen na stimulering.Die negatieve correlatie schrijven de auteurs toe aan een mogelijk effect op de inwendige klok van de vrouwen; dat effect zou nog meer uitgesproken kunnen zijn bij vrouwen met overgewicht. Dat zou nu moeten worden bevestigd bij een groter aantal vrouwen.Een andere Amerikaanse studie (2) bij 501 koppels met kinderwens heeft aangetoond dat obesitas bij de vrouw, maar ook bij de man invloed heeft op de vruchtbaarheid. De koppels met de hoogste BMI (35 kg/m² en hoger) hadden tweemaal meer tijd nodig om zwanger te worden dan koppels met een normaal gewicht. (referenties:(1) Occupational and Environmental Medecine, 6 februari 2017, doi: 10.1136/oemed-2016-103953,(2) Human Reproduction, 3 februari 2017, doi: 10.1093/humrep/dex001)