...

De studie werd ingediend voor publicatie, maar is nog niet kritisch nagelezen door collegae. Wetenschappers van de Universiteit van Hasselt, de Universiteit van Antwerpen en de Universiteit van Leiden hebben gegevens verzameld over twee besmettingshaarden: Singapore (91 gevallen) en Tianjin, China (135 gevallen).Uitgaande van die gegevens en de contacten van de geïnfecteerde patiënten hebben ze wiskundige modellen opgesteld om het generatie-interval van het SARS-CoV-2, zijnde de tijd die een geïnfecteerde patiënt nodig heeft om iemand anders te besmetten, te ramen en om het percentage overdracht van het virus door geïnfecteerde mensen zonder symptomen te evalueren. Op grond daarvan kan worden nagegaan welke interventies werkelijk effectief zijn tegen het SARS-CoV-19.Het gemiddelde generatie-interval was 5,2 dagen in de cluster van Singapore en 3,95 dagen in de cluster van Tianjin. Het aantal besmettingen veroorzaakt door geïnfecteerde patiënten die nog geen symptomen hadden, werd door de auteurs geraamd op 48% in Singapore en 62% in Tianjin. Heel zeker zijn die cijfers echter niet aangezien de wetenschappers niet konden beschikken over precieze informatie over wie wie heeft geïnfecteerd. Maar zelfs de voorzichtigste ramingen wijzen op een belangrijke overdracht van het SARS-CoV-2 door geïnfecteerde patiënten die nog geen ziektesymptomen hadden. Dat was toch wel een grote verrassing. Dat betekent immers dat isolatie van geïnfecteerde patiënten als die zich ziek beginnen te voelen, veel minder effectief zal zijn om de pandemie te beteugelen dan verhoopt. "Extra maatregelen zoals sociale verwijdering van fragiele mensen zijn noodzakelijk", verklaarde Tapiwa Ganyani.(referentie: site medRvix, 8 maart 2020, doi: 10.1101/2020.03.05.20031815)