...

De gemiddelde levensverwachting van Amerikanen is lager dan in bijna alle andere landen met een hoog inkomen. Vorsers van Harvard hebben een onderzoek uitgevoerd om de reden daarvan te achterhalen. Ze hebben voor hun onderzoek de impact van de verschillende factoren van een gezonde levenswijze op vroeg overlijden en de levensverwachting in de Verenigde Staten becijferd.Na analyse van 34 jaar gegevens van 78 865 vrouwen en 28 jaar gegevens van 44 354 mannen hebben de vorsers vijf regels voor een gezonde levenswijze teruggevonden die de levensduur significant verlengen: niet roken, het gewicht op peil houden (d.w.z. een normale BMI van 18,5 tot 24,9 kg/m²), een gezonde, evenwichtige voeding (index van voedselkwaliteit hoger dan 40%), dagelijks minstens 30 minuten matige tot intensieve lichaamsbeweging nemen en alcohol hooguit met mate drinken.De resultaten spreken voor zich. De totale sterfte was 74% lager bij de mensen die die vijf regels stipt naleefden, dan bij de mensen die geen van die vijf regels volgden. De sterfte aan hart- en vaataandoeningen was 82% lager en de kankersterfte 65% lager.De levensverwachting op de leeftijd van 50 jaar bedroeg 43,1 jaar bij de vrouwen en 37,6 jaar bij de mannen die de 5 regels voor een gezonde levenswijze naleefden, tegen respectievelijk 29 jaar en 25,5 jaar bij de mannen die dat niet deden.Met andere woorden, vrouwen en mannen die een gezonde levenswijze aannemen, zouden gemiddeld respectievelijk 14 en 12 jaar langer kunnen leven. (referentie: Circulation, 30 april 2018, DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.032047)http://circ.ahajournals.org/content/early/2018/04/25/CIRCULATIONAHA.117.032047