...

Volgens Californische vorsers zou ook astma een risicofactor voor obesitas zijn en dat zou te wijten zijn aan de behandeling en het zeer sedentaire leven dat die patiënten leiden als gevolg van de ademhalingsproblemen. Kinderen met astma zouden 51% meer kans lopen op overgewicht. Omgekeerd blijkt het gebruik van geneesmiddelen bij astma-aanvallen dat risico te verlagen met 43% (2).Twee studies hebben het fenomeen "fat shaming" onderzocht, d.w.z. mensen met overgewicht vernederen, vooral via sociale netwerken, om ze ervan te overtuigen dat ze moeten vermageren. Volgens de eerste studie zouden ouders die een misvormd beeld hebben van het gewicht hun kinderen, een eetgedrag in de hand werken dat bevorderlijk is voor het ontwikkelen van overgewicht. Hun kinderen zullen willen vermageren, maar uiteindelijk zullen ze in gewicht aankomen (3). De tweede studie toont aan dat "fat shaming" het risico op ontwikkeling van een metaboolsyndroom verdrievoudigt en het risico op hypertriglyceridemie verzesvoudigt. Dat zijn risicofactoren voor hart- en vaataandoeningen (4).Een Franse studie tot slot leert dat de tijd die voor het tv-toestel wordt doorgebracht vanaf de leeftijd van twee jaar, invloed heeft op het gewicht van het kind enkele jaren later (5).(referenties: (1) International Journal of Epidemiology, 10 januari 2017, doi: 10.1093/ije/dyw337,(2) American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 19 januari 2017, doi: 10.1164/rccm.201608-1691,(3) Psychological Science, 13 januari 2017, doi: 10.1177/0956797616682027,(4) Obesity, 26 januari 2017, Doi: 10.1002/oby.21716,(5) International Journal of Obesity, 16 août 2016, doi: 10.1038/ijo.2016.138)