...

De studie werd door het CHU van Poitiers uitgevoerd in Franse oogklinieken die zich vooral bezighouden met refractiestoornissen, om de prevalentie te ramen van complicaties van de macula als gevolg van myopie. Een selectiecriterium was een myopie van het linkeroog van minstens - 0,5 dioptrie.De vorsers hebben de gegevens doorgenomen van 198 614 bijziende patiënten. De mediane leeftijd was 34 jaar. De prevalentie van lichte, matige, ernstige en zeer ernstige myopie was respectievelijk 65,95%, 26,14%, 6,72% en 1,19%.De prevalentie van complicaties van de macula bedroeg 0,5% in de groep met een ernstige myopie en 4,27% in de groep met een zeer ernstige myopie. De prevalentie van blindheid of verminderde visus was 10,10% in de groep met een zeer ernstige myopie. Op de leeftijd van 60 jaar en ouder bedroeg de prevalentie van blindheid of verminderde visus 9,75% in de groep met een ernstige myopie en 25,71% in de groep met een zeer ernstige myopie. Met andere woorden, een kwart van de 60-plussers met een zeer ernstige myopie is slechtziende of blind.De vorsers hebben berekend dat een toename van de myopie met 1 dioptrie het risico op netvlies complicaties met 40% verhoogde. Dat wijst erop dat ook mensen met een matige myopie dat risico lopen.Volgens prof. Nicolas Leveziel zouden bijziende patiënten, vooral patiënten met een matige tot ernstige myopie, zeer regelmatig een oogarts moeten raadplegen. (referentie: Acta Ophthalmologica, 10 september 2019, doi: 10.1111/aos.14246)