...

Vandaar het belang van het prospectieve LEMMoN-onderzoek, dat over heel Nederland werd uitgevoerd en als doel had het risico op EMM bij meervoudige zwangerschappen te bepalen die optreden in een Europees land met een hoog inkomensniveau.De wetenschappers analyseerden een cohort van 7.225 meerlingzwangerschappen (2% van het totale aantal zwangerschappen) die optraden over een periode van twee jaar, van augustus 2004 tot augustus 2006, in 98 ziekenhuizen met een kraamafdeling. Van die meerlingzwangerschappen gaven 197 tweelingzwangerschappen en 5 drielingzwangerschappen aanleiding tot EMM.De auteurs stelden vast dat de algemene incidentie van EMM 7,0/1000 zwangerschappen bedroeg, met een incidentie van 6,5/1000 voor eenlingzwangerschappen en van 28,0/1000 voor meerlingzwangerschappen. In Nederland lopen vrouwen die zwanger zijn van een meerling dus viermaal meer risico op EMM dan vrouwen die zwanger zijn van een eenling.(referentie: American journal of Obstetrics & Gynecology, mei 2016, DOI: 10.1016/j.ajog.2015.11.003)