...

Deze transversale studie werd uitgevoerd bij 485 gemenopauzeerde vrouwen van 35 tot 78 jaar (gemiddelde leeftijd 56,3 jaar) uit Turkije. De vrouwen werden uitgenodigd om vragenlijsten in te vullen om de frequentie van depressie bij gemenopauzeerde vrouwen te bepalen, om na te gaan welke factoren correleren met een depressie tijdens die periode en om het verband tussen postmenopauzale depressie, angst en angst om te overlijden te evalueren.Een depressie bij gemenopauzeerde vrouwen blijkt een groot probleem voor de volksgezondheid te zijn: 41% van de respondenten verklaarde dat ze depressief waren. Dat cijfer was evenwel lager dan wat in eerdere studies werd gemeten, en dat is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat de proefpersonen wat jonger waren.De vorsers hebben ook onderzocht welke factoren het meest correleerden met het risico op optreden van een depressie na de menopauze. Dat waren: weduwnaarschap of scheiding, alcoholverslaving, een ziekte waarvoor continu medicatie moest worden ingenomen, een lichamelijke handicap, een geestesstoornis gediagnosticeerd door een arts en ministens vier kinderen in leven hebben. Er werd ook een matige positieve correlatie vastgesteld tussen de mate van depressie en de angstscores. Er werd echter geen relatie vastgesteld tussen depressie en doodsangst, maar mogelijk was dat mede toe te schrijven aan de vrij jonge gemiddelde leeftijd van de proefpersonen. Dr. Faubion hoopt dat die studie gemenopauzeerde vrouwen bewustmaakt van het risico op depressie zodat ze zich sneller zullen laten screenen. (referentie: Menopause, 29 juni 2020, doi: 10.1097/GME.0000000000001578)