...

Vorsers van Illinois zijn tot die conclusie gekomen na een vergelijkende analyse van de gegevens over de gezondheid enerzijds en de transportgegevens anderzijds in 227 graafschappen van 45 staten van de VS tussen 2001 en 2009. De auteurs hebben daarbij de verschillen in economische factoren en de levenswijze geanalyseerd met inbegrip van de lichaamsbeweging in de vrije tijd, het gezinsinkomen, de gezondheidszorgdekking en de financiering van het openbaar vervoer. De auteurs hebben ook de invloed van externe factoren geanalyseerd zoals de weersomstandigheden en geografische aspecten van het gebied, die invloed kunnen hebben op de frequentie van obesitas. Een stijging van het aanbod van openbaar vervoer in een gegeven streek correleerde met een daling van de frequentie van obesitas met 0,473 percentpunten in die streek. De auteurs erkennen evenwel dat de gewoontes sinds 2009 veranderd zijn, met name enerzijds door taxidiensten zoals Uber en Lyft, waardoor de mensen minder gebruik zouden maken van het openbaar vervoer, en anderzijds door de beschikbaarheid van huurfietsen, waardoor de mensen dan weer meer zouden bewegen. Het zou volgens de auteurs dan ook interessant zijn om bij latere analyses de invloed van dergelijke diensten te evalueren.Transportation Research Part A: Policy and Practice, januari 2019, DOI: 10.1016/j.tra.2018.10.027)