...

Mingguang He en zijn team hebben daarom een gerandomiseerde studie (3) uitgevoerd bij 1.903 leerlingen uit 12 lagereschoolklassen in de stad Guangzhou, die gemiddeld 6,5 jaar oud waren. De helft van hen (951) vormde de controlegroep, die geen enkele specifieke instructie kreeg. De anderen (952) kregen dagelijks 40 minuten extra activiteiten in de buitenlucht. Bovendien werden hun ouders aangemoedigd om hun kinderen ook na schooltijd meer tijd buiten te laten doorbrengen, vooral tijdens het weekend en de vakanties. Na drie jaar berekenden de auteurs de cumulatieve incidentie van myopie bij de kinderen die de afwijking bij aanvang van de studie niet vertoonden. Die bedroeg 30,4% in de interventiegroep tegenover 39,5% in de controlegroep, een significant verschil van bijna 10%. Volgens de auteurs tonen de resultaten van deze studie nog maar eens het fysiologische belang van natuurlijk licht op het zicht aan en ze bevelen aan om voor alle kinderen buitenactiviteiten te organiseren.