...

De vorsers hebben de gegevens doorgenomen van 15 428 volwassenen van 45 tot 64 jaar, die tussen 1987 en 1989 een vragenlijst hadden ingevuld over hun eetgewoontes in het kader van een steekproef naar de risico's op atherosclerose en die dan gedurende 25 jaar werden gevolgd.Ze hebben het verband onderzocht tussen het percentage calorieën afkomstig van koolhydraten en de totale sterfte.Ze hebben de gegevens van de steekproef gecombineerd met die over de inname van koolhydraten uitgaande van een meta-analyse van zeven prospectieve, multinationale studies bij in het totaal 432 179 deelnemers.In de ARIC-studie (Atherosclerosis Risk in Communities) werd een U-vormig verband vastgesteld tussen het percentage calorieën dat werd geleverd door koolhydraten, en de sterfte. De levensverwachting was één tot vier jaar langer bij de mensen bij wie 50-55% van de calorieën werd geleverd door koolhydraten, dan bij de mensen die minder of meer koolhydraten innamen.Dat U-vormige verband werd ook teruggevonden in de meta-analyse. Mensen die meer dan 70% of minder dan 40% van hun calorieën haalden uit koolhydraten, stierven vroeger dan mensen die een matige hoeveelheid koolhydraten innamen. Nog een andere vaststelling: niet alle koolhydraatarme voedingen zijn gelijk. De sterfte stijgt als koolhydraten worden vervangen door vetten of eiwitten van dierlijke oorsprong en daalt als ze worden vervangen door vetten of eiwitten van plantaardige oorsprong. (referentie: The Lancet Public Health, 16 augustus 2018, DOI:10.1016/S2468-2667(18)30135-X)https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(18)30135-X/fulltext