...

In werkelijkheid zijn die vaten zeer moeilijk waar te nemen, omdat ze het verloop van de bloedvaten zeer nauw volgen. Met behulp van een nieuwe dissectiemethode merkte Louveau bij het onderzoek van de hersenvliezen van muizen echter een reeks achter elkaar liggende immuuncellen op die zich in vaten leken te bevinden. Met gesofistikeerde beeldvormingstechnieken zijn de onderzoekers erin geslaagd om die vaten waar te nemen, bij muizen althans. Vervolgens onderzochten ze de functionele capaciteiten van die vaten. Ze stelden vast dat dit netwerk van lymfevaten het cerebrospinale vocht en het interstitiële hersenvocht kon afvoeren. Bij muizen die niet over dat systeem beschikken, kunnen de macromoleculen die zich opstapelen bij neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer, niet worden afgevoerd. Bovendien bevordert dit systeem bij neuro-inflammatoire aandoeningen zoals multiple sclerose de concentratie van immuuncellen in het centrale zenuwstelsel. Door deze ontdekking zullen anatomie- en andere studieboeken grondig aangepast moeten worden. Bovendien opent ze tal van onderzoekssporen en roept ze vragen op bij het idee van een speciaal immunologisch statuut van de hersenen. De ontdekking van deze ontbrekende schakel zou weleens een flinke boost kunnen geven aan ons begrip van de mechanismen van tal van neurologische aandoeningen