Fijn stof kan allerhande gezondheidsproblemen veroorzaken (ziekten van het ademhalingsapparaat, het hart- en vaatstelsel, de hersenen, de huid ....) en zou volgens een onderzoek uitgevoerd aan het University College London ook de ogen kunnen beschadigen.

De auteurs hebben een cohortonderzoek uitgevoerd bij 111 370 Britten bij wie tussen 2006 en 2010 op verschillende plaatsen in heel Groot-Brittannië oogonderzoeken werden verricht. Aan de deelnemers werd gevraagd of ze glaucoom hadden, of de oogdruk al was gemeten om glaucoom op te sporen en of er een optische coherentietomografie in het spectrale domein van het netvlies was uitgevoerd om de dikte van de macula te meten. Die gegevens werden dan gekoppeld aan metingen van de luchtvervuiling rond het huis, waarbij de vorsers vooral hebben gekeken naar fijn stof met een diameter van 2,5 micrometer of minder (PF2,5).

De prevalentie van glaucoom was minstens 6% hoger bij de mensen die in streken woonden met de hoogste concentratie aan fijn stof, en die mensen vertoonden ook significant vaker een dunner netvlies. Nog een andere vaststelling, de studies bevestigt ook de resultaten van vroegere onderzoeken, die hebben aangetoond dat het risico op glaucoom 50% hoger was bij mensen die in stedelijke gebieden woonden, dan bij mensen die op het platteland woonden.

De oogdruk correleerde niet met luchtvervuiling. Dat wijst er volgens de vorsers op dat fijn stof PM2,5 het risico op glaucoom verhoogt via een ander mechanisme, eventueel via vasoconstrictie en/of een direct toxisch effect op het zenuwstelsel met daardoor ontsteking van de oogzenuw.

(referentie: Investigative Ophthalmology & Visual Science, november 2019, doi: 10.1167/iovs.19-28346)

Fijn stof kan allerhande gezondheidsproblemen veroorzaken (ziekten van het ademhalingsapparaat, het hart- en vaatstelsel, de hersenen, de huid ....) en zou volgens een onderzoek uitgevoerd aan het University College London ook de ogen kunnen beschadigen.De auteurs hebben een cohortonderzoek uitgevoerd bij 111 370 Britten bij wie tussen 2006 en 2010 op verschillende plaatsen in heel Groot-Brittannië oogonderzoeken werden verricht. Aan de deelnemers werd gevraagd of ze glaucoom hadden, of de oogdruk al was gemeten om glaucoom op te sporen en of er een optische coherentietomografie in het spectrale domein van het netvlies was uitgevoerd om de dikte van de macula te meten. Die gegevens werden dan gekoppeld aan metingen van de luchtvervuiling rond het huis, waarbij de vorsers vooral hebben gekeken naar fijn stof met een diameter van 2,5 micrometer of minder (PF2,5).De prevalentie van glaucoom was minstens 6% hoger bij de mensen die in streken woonden met de hoogste concentratie aan fijn stof, en die mensen vertoonden ook significant vaker een dunner netvlies. Nog een andere vaststelling, de studies bevestigt ook de resultaten van vroegere onderzoeken, die hebben aangetoond dat het risico op glaucoom 50% hoger was bij mensen die in stedelijke gebieden woonden, dan bij mensen die op het platteland woonden.De oogdruk correleerde niet met luchtvervuiling. Dat wijst er volgens de vorsers op dat fijn stof PM2,5 het risico op glaucoom verhoogt via een ander mechanisme, eventueel via vasoconstrictie en/of een direct toxisch effect op het zenuwstelsel met daardoor ontsteking van de oogzenuw. (referentie: Investigative Ophthalmology & Visual Science, november 2019, doi: 10.1167/iovs.19-28346)