...

De studie heeft bij adolescenten van 15 tot 18 jaar het verband onderzocht tussen dagelijkse lichaamsbeweging, de hoeveelheid vitamine E en de totale antioxidatieve capaciteit enerzijds en de schoolresultaten en executieve functies anderzijds.120 leerlingen (70 jongens en 50 meisjes) hebben aan de studie deelgenomen. De mate van lichaamsbeweging werd beoordeeld naar de tijd die werd besteed aan matige tot intense lichamelijke inspanningen. Naargelang van de hoeveelheid fysieke activiteiten werden ze in drie groepen ingedeeld. De totale antioxidatieve capaciteit in het serum werd gemeten met een kit voor colorimetrische dosering en tevens werden de plasmaconcentraties van vitamine E bepaald.Op het einde van het schooljaar bleken de schoolresultaten beter te zijn bij de leerlingen die matig veel of veel lichaamsbeweging namen, dan bij de leerlingen die weinig lichaamsbeweging namen. Ook de serumspiegel van vitamine E, de totale antioxidatieve capaciteit en de hoeveelheid lichaamsbeweging tijdens vrijetijdsbesteding waren hoger in de groepen met matige of intense activiteit.Tot besluit, de vorsers hebben een positieve correlatie vastgesteld tussen de schoolresultaten en de executieve functies enerzijds en de leeftijd, het geslacht, de vitamine E-spiegel, de totale antioxidatieve capaciteit en de mate van lichaamsbeweging. De auteurs pleiten er dan ook voor om lichaamsbeweging aan te raden tijdens en na de schooluren, evenals een gezonde, evenwichtige voeding die voldoende vitamine E bevat.(referentie: BMC Pediatrics, 17 mei 2019, doi: 10.1186/s12887-019-1528-1)