Op de 13e Europese conferentie over voeding in Dublin, Ierland, werd een rapport van het ISIC gepresenteerd dat gebaseerd is op een analyse van de wetenschappelijke literatuur. Het rapport bevestigt dat koffie mogelijk het risico op metabool syndroom verlaagt.

Het metabool syndroom is een wereldwijd probleem geworden. Meer dan een miljard mensen vertonen een metabool syndroom, een combinatie van een aantal risicofactoren, vooral centrale obesitas, hypertensie en abnormale serumlipiden, waardoor het risico op cardiovasculaire aandoeningen zoals coronairlijden en CVA en type 2-diabetes sterk stijgt.

Volgens die meta-analyse zou koffie, zowel gewone koffie als decafeïné, preventieve effecten kunnen hebben. Volgens observationele studies correleert het drinken van één tot vier koppen koffie per dag inderdaad met een lager risico op metabool syndroom bij mannen en vrouwen. Volgens sommige studies verlaagt het drinken van koffie ook het risico op type 2-diabetes en hypertensie. De link met obesitas is echter minder duidelijk.

Volgens de auteurs is de negatieve correlatie tussen koffie drinken en een metabool syndroom vooral toe te schrijven aan het effect van de polyfenolen en hydroxycinnaminezuren, die in koffie zitten.

(referenties: EurekAlert, 26 november 2019, et ISIC Symposium Report, "Coffee and Metabolic Syndrome: A review of the latest research", November 2019)

Op de 13e Europese conferentie over voeding in Dublin, Ierland, werd een rapport van het ISIC gepresenteerd dat gebaseerd is op een analyse van de wetenschappelijke literatuur. Het rapport bevestigt dat koffie mogelijk het risico op metabool syndroom verlaagt.Het metabool syndroom is een wereldwijd probleem geworden. Meer dan een miljard mensen vertonen een metabool syndroom, een combinatie van een aantal risicofactoren, vooral centrale obesitas, hypertensie en abnormale serumlipiden, waardoor het risico op cardiovasculaire aandoeningen zoals coronairlijden en CVA en type 2-diabetes sterk stijgt.Volgens die meta-analyse zou koffie, zowel gewone koffie als decafeïné, preventieve effecten kunnen hebben. Volgens observationele studies correleert het drinken van één tot vier koppen koffie per dag inderdaad met een lager risico op metabool syndroom bij mannen en vrouwen. Volgens sommige studies verlaagt het drinken van koffie ook het risico op type 2-diabetes en hypertensie. De link met obesitas is echter minder duidelijk.Volgens de auteurs is de negatieve correlatie tussen koffie drinken en een metabool syndroom vooral toe te schrijven aan het effect van de polyfenolen en hydroxycinnaminezuren, die in koffie zitten.(referenties: EurekAlert, 26 november 2019, et ISIC Symposium Report, "Coffee and Metabolic Syndrome: A review of the latest research", November 2019)