...

De wetenschappers analyseerden variaties in de vruchtbaarheid van de Amerikanen en meteorologische gegevens sinds 1931 en creëerden een model om na te gaan of warmtepieken een invloed hebben op de voortplanting. Ze stelden vast dat als de temperaturen heel hoog zijn (rond 26,6 °C), het aantal geboorten negen maanden later met 0,7% daalt. Als er niets gebeurt, zouden daardoor tussen vandaag en het eind van de eeuw elk jaar 107.000 baby's minder geboren worden in de Verenigde Staten. Prof. Alan Barreca en zijn collega's publiceerden die conclusies in een rapport van het National Bureau of Economic Research en schuiven meerdere mogelijke en zelfs complementaire hypotheses naar voren als verklaring. Volgens hen kunnen extreme temperaturen de frequentie van seksuele contacten beïnvloeden. Ze zouden ook een invloed kunnen hebben op de concentratie van hormonen en de seksuele drift. Tot slot kunnen ze de kwaliteit van het sperma bij de man of van de ovulatie bij de vrouw in het gedrang brengen, wat uiteraard negatieve gevolgen zou hebben voor de voortplanting.