...

aan ademhalingsaandoeningen, een 25% lager risico op coronaire sterfte en een 24% lager risico op sterfte aan cerebrovasculair accident.Er werden nog andere, opmerkelijke correlaties vastgesteld met de sterfte aan verwondingen, aan roken gerelateerde kanker (vooral long- en maagkanker), spijsverteringsaandoeningen en dementie. Er werd echter geen correlatie waargenomen tussen de intelligentie tijdens de kinderjaren en de sterfte aan niet door roken veroorzaakte kanker. Met uitzondering van zelfmoord (bij vrouwen werd geen correlatie waargenomen tussen het IQ en zelfmoord) waren de correlaties grosso modo vergelijkbaar bij mannen en vrouwen.De auteurs denken dat de correlatie tussen intelligentie en sterfte vooral toe te schrijven is aan genetische factoren.The British Medical Journal, 28 juni 2017, doi: 10.1136/bmj.j2708The British Medical Journal, 28 juni 2017, doi: 10.1136/bmj.j2932