...

De Britse experts voerden eerst een literatuurstudie uit naar dat onderwerp, en maakten vervolgens dankbaar gebruik van de vernieuwing in het National Marine Aquarium van Plymouth om een praktijkexperiment uit te voeren. Een van de grootste aquaria, met een inhoud van 550.000 liter, werd leeggemaakt en vervolgens geleidelijk opnieuw gevuld met verschillende soorten vissen. Het doel van de studie was nagaan hoe de bezoekers gedragsmatig, fysiologisch en psychisch reageerden in de drie vullingsstadia: op het moment dat het aquarium alleen water en namaakplanten bevatte, op het moment dat het voor de helft gevuld was met vissen en zes verschillende soorten bevatte, en vanaf het moment dat het volledig gevuld was met 19 verschillende soorten vissen. De onderzoekers stelden vast dat het observeren van het aquarium niet alleen een positief effect had op de stemming en het welzijn van de deelnemers, maar dat het in de drie situaties ook de bloeddruk en het hartritme significant verlaagde, zelfs na slechts 10 minuten. Het voordeel is trouwens het grootst als het aquarium gevuld is en de meeste vissen bevat.http://eab.sagepub.com/content/early/2015/07/27/0013916515597512