...

De groep van prof. Hyo-Jick Choi van het departement Chemical and Materials Engineering van de Universiteit van Alberta is vertrokken van de vaststelling dat mensen die een masker dragen om overdracht te verhinderen van aerogene virussen zoals het griepvirus en het coronavirus MERS, niet zo goed beschermd zijn als ze denken.Als je hoest of niest terwijl je een masker draagt, kan dat masker verhinderen dat er druppeltjes vol virussen worden uitgestoten. Het virus blijft echter leven op het oppervlak van het masker en blijft infectieus. Het beschermende masker zou dan iedereen die het masker aanraakt, kunnen besmetten. En de persoon die het masker draagt, baadt natuurlijk in een zwembad van virussen.Om contaminatie te vermijden, hebben de onderzoekers het fibreuze vlies van het masker ingesmeerd met zout. De druppeltjes die vrijkomen bij het hoesten of het niezen, lossen het zout op. Na korte tijd begint het vocht te verdampen. Tijdens het verdampingsproces vormen de zoutionen opnieuw kristallen, die het virus vernietigen."De virussen die op de met zout beklede filters neerslaan, verliezen hun ziekteverwekkende vermogen zeer snel", legde Hyo-Jick Choi uit. Hij zei dat een zoutlaag de werkzaamheid van het masker tegen allerhande griepvirussen sterk verhoogt (H1N1, H5N5, H2N2, etc.)Prof. Choi denkt zelfs dat zijn masker beter werkt dan een combinatie van een chirurgisch masker en een antiviraal geneesmiddel. Het geneesmiddel moet immers vaak worden gewijzigd wegens mutaties van het virus. "Bovendien kan zout het virus volledig vernietigen. Dat betekent dat elk masker meerdere keren zou kunnen worden gebruikt. De huidige maskers moeten telkens na gebruik worden weggegooid aangezien ze een biologisch gevaar inhouden", voegde hij eraan toe.De bovenvermelde techniek werd met succes uitgetest op muizen in Zuid-Korea en de uitvinders hebben er een voorlopig patent voor gekregen, maar toch moeten nog enkele problemen worden opgelost voor het masker kan worden gebruikt door gezondheidswerkers of het publiek.Voor het masker in de handel kan worden gebracht, moeten nog minstens twee problemen worden opgelost. Door de zoutlaag wordt het immers moeilijker om voldoende lucht in te ademen. En het masker werkt niet in een vochtige omgeving, waarin de zoutlaag zou kunnen oplossen.(referentie: Scientific Reports, 4 januari 2017, doi: 10.1038/srep39956)