...

Zelf hanteerden ze een nationaal register, waarin diagnosen van hartinfarct waren opgetekend bij bijna 300.000 patiënten over een periode van 16 jaar. De incidentie was significant hoger tijdens de kerstdagen, met een piek op kerstavond, en op nieuwjaarsdag (telkens met een p<0,001).De auteurs kunnen voor deze vaststelling geen verklaring bieden, maar wijzen erop dat hartinfarct ook toeneemt bij islamitische feesten in landen waar de bevolking hoofdzakelijk uit moslims bestaat. In het Zweedse onderzoek was de stijging gelijklopend bij mannen en vrouwen. Ze was meer uitgesproken bij ouderen (>75 jaar) en patiënten met diabetes of gekend coronair lijden. De resultaten toonden overigens ook een significante stijging aan op het feest van de zomer zonnewende, een gebruik dat bij ons niet ingeburgerd is. Pasen bleek geen risicomoment te zijn, evenmin als belangrijke voetbalwedstrijden (zoals deelname van Zweden aan de wereldbeker).De literatuur meldde al eerder dat het risico van hartinfarct onderhevig is aan externe factoren, zoals stress, lichamelijke inspanning, koude temperaturen en luchtvervuiling. Daarnaast bestaat er een circadiaanse schommeling, die in dit onderzoek over het jaar heen werd bevestigd: de meeste hartinfarcten traden op rond 9 uur in de voormiddag. Ten slotte vond men een piek op... maandagen. Nee, toch?