...

De lens, die een ingebouwde sensor bevat, zou de behandeling van patiënten wel eens radicaal kunnen veranderen en artsen de mogelijkheid bieden om hen een volledige behandeling op maat te bieden. Een vroege opsporing is immers noodzakelijk, evenals de mogelijkheid om de evolutie van de aandoening beter te volgen. De studie werd zopas door Amerikaanse onderzoekers uitgevoerd aan de universiteit van Columbia en vertrekt van de stelling dat een van de belangrijkste indicatoren voor glaucoom oculaire hypertensie is, die de oogzenuw geleidelijk vernietigt. Die wordt door oogartsen meestal opgespoord met een tonometer, die de oogdruk precies berekent. Die tests worden echter vaak overdag uitgevoerd, terwijl de druk van de vloeistoffen in het oog net 's nachts het hoogst oplopen. Om dat probleem op te lossen en glaucoom beter te kunnen opsporen en volgen, hebben prof. Carlos Gustavo De Moraes en zijn collega's hun hoop gesteld op een contactlens van silicone. Die lens werd uitgetest bij een veertigtal patiënten tussen 40 en 89 jaar die behandeld werden voor chronisch openhoekglaucoom, de frequentste vorm (90% van de gevallen) van die oogziekte. De patiënten dragen deze 'hightechlens' 24 uur, dus ook 's nachts, zonder dat hun zicht verstoord wordt. De lens detecteert en analyseert de veranderingen van de oogcurve, omdat die reageert op de oogdruk. Vervolgens stuurt ze een elektrisch signaal naar een draadloos toestel, dat de drukvariaties meteen registreert. Na een meting van 24 uur hoeft de oogarts alleen maar een usb-stick in het toestelletje te stoppen om de informatie op te slaan, of ze te downloaden met Bluetooth. Daarna kan hij die informatie op zijn pc analyseren. De resultaten van de test die aan de universiteit van Columbia werd uitgevoerd, waren duidelijk: aan de hand van de metingen kon worden bepaald bij welke patiënten met glaucoom de aandoening zal verergeren en bij welke ze relatief stabiel zal blijven. Deze resultaten bevestigen het nut van een hulpmiddel waar de Amerikanen nog geen toegang toe hebben, aangezien het nog niet goedgekeurd is door de Food and Drug Administration. In de landen van de Europese Unie is de lens daarentegen wel goedgekeurd (CE-markering).