...

In het vorige griepseizoen was zowel het type A als het type B influenzavirus in omloop. Vooral bij kinderen was er een hoge prevalentie van influenza B, meer bepaald van de Victoria-stam. In plaats van een B-component van de Yamagata-lijn zullen de trivalente vaccins voor het komende griepseizoen daarom de B-component van de Victoria-lijn bevatten. Het tetravalente vaccin zal zowel een B-component van de Victoria-lijn als van de Yamagata-lijn bevatten. Het levend vaccin voor vaccinatie van kinderen en adolescenten zal niet beschikbaar zijn.Tijdens het vorige griepseizoen was er in de media enige verwarring ontstaan doordat enkel het tetravalente vaccin de B-component van de Victoria-lijn bevatte. En daar deze stam niet aanwezig was in de trivalente influenzavaccins, zouden die onvoldoende bescherming hebben geboden tegen influenza. Om de puntjes op de i te plaatsen maakt het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV/ISP) duidelijk dat er geen aanwijzingen zijn dat de risicopopulaties vorig griepseizoen beter beschermd waren tegen ernstige morbiditeit en mortaliteit met het tetravalente vaccin dan met het trivalente vaccin, met uitzondering van de kleine groep jonge kinderen die tot de risicogroepen behoren. Influenzavaccinatie is bedoeld om vooral de risicogroepen te beschermen tegen de mogelijk ernstige gevolgen van influenza, en dat risico is het grootst bij influenza A. Bij volwassenen heeft influenza A een grotere impact op de ziektelast dan influenza B, terwijl bij kinderen de ziektelast door influenza B groter is dan bij volwassenen. Voor de meeste risicogroepen van volwassenen zijn er dus geen doorslaggevende argumenten om specifiek te kiezen voor een tetravalent vaccin. Het gebrek aan immuniteit voor influenza B lijkt enkel van belang voor jonge kinderen die tot de risicogroepen behoren, zoals kinderen die immunosuppressiva innemen. Voor hen wordt best gekozen voor een tetravalent vaccin.