...

Het aantal diagnoses van melanoom - de meest agressieve vorm van huidkanker - neemt jaarlijks met zowat 7% toe. Door de betere behandelingen blijft de mortaliteit vrij stabiel. Mannen en vrouwen worden niet evenveel getroffen door huidkanker. De incidentie heeft een 4-6 verhouding. "We zien echter ook veel huidkankers bij buitenwerkers, die moeten echt gesensibiliseerd worden", stelt Brigitte Boonen, UV-preventie-experte bij de Stichting tegen Kanker."Kanker heeft een vrij lange latentietijd, tien jaar en heel veel langer zijn eerder regel dan uitzondering. Mensen die vandaag met maligne melanomen worden geconfronteerd, hebben vaak een 'zonne'geschiedenis die teruggaat naar de jaren '70. Maligne melanomen vooral te wijten zijn aan veel intermittente blootstelling, terwijl plaveiselcelcarcinoma vooral voorkomen bij mensen die gecumuleerd aan de zon zijn blootgesteld."En wat met de screening? "Huisartsen kunnen ook screenen, als ze ten minste opgeleid zijn. Onze huisartsen kennen daarenboven de familiegeschiedenis én ze zijn beschikbaar. Maar mensen moeten eerst en vooral zichzelf screenen, kijken op verandering van vorm of kleur van geboorteplekjes." "Hier is een systematische screening niet aan de orde", weet Brigitte Boonen. "Wel blijven wij hardleers pleiten voor het afschaffen van de zonnebank. Nog altijd 21% van de Belgen gaat onder de zonnebank, 10% is een regelmatige gebruiker. Er is wel een parlementaire resolutie voor de registratie van zonnebankcentra, maar dat gaat voor ons niet ver genoeg. De Europese zonnebanklobby is echter zeer sterk. Er is nu wel een effectenrapport en een voorstel van maatregelen plus een stralingslimiet. Maar er is gewoon geen stralingslimiet die veilig is."In 2014 werden de kosten van huidkanker in België als volgt ingeschat: 64 miljoen euro aan het Riziv, 13 miljoen euro aan de patiënt en 29 miljoen euro aan productiviteitsverlies, of alles samen 106 miljoen euro...'Red je vel, de basisgids over huidkanker en huidkankerpreventie' wordt uitgegeven door Lannoo en verspreid door de Stichting tegen Kanker. Het boek kost 19,95 euroArtsenkrant geeft drie van deze boeken weg. Interesse? Stuur een mail met uw naam, adres en Riziv-nummer naar ak@roularta.be .