...

Verschillende onderzoeken hebben de heilzame effecten van het huwelijk op de gezondheid al aangetoond. Gehuwde mensen leven langer en in betere gezondheid dan vrijgezellen, mensen die gescheiden zijn, weduwen of weduwnaars. Ze voelen zich psychisch beter, krijgen minder gemakkelijk ziekten en herstellen er sneller van.In deze studie wordt het omgekeerde beweerd, maar enkel als het koppel ruziemaakt. Dat heeft negatieve invloed op de gezondheid van de partners. Tot die conclusie zijn psychologen van de Universiteit van Nevada en de Universiteit van Michigan gekomen na follow-up van 373 heteroseksuele koppels gedurende zestien jaar.Ze hebben die studie uitgevoerd om na te gaan of meningsverschillen over zaken zoals de kinderen, geld, de schoonfamilie en vrijetijdsbesteding negatieve invloed hebben op de gezondheid. En dat blijkt effectief het geval te zijn. De vorsers schrijven inderdaad dat een huwelijk met frequente conflicten even schadelijk kan zijn als overmatig roken en alcohol drinken.Volgens de wetenschappers kunnen conflicten in een relatie leiden tot ontstekingsverschijnselen, een wijziging van de eetlust en afgifte van stresshormonen. Al die factoren kunnen op verschillende elementen inwerken en met name de hartfrequentie en het immuunsysteem.En mannen zouden er nog meer onder lijden. Bij de vrouwen interfereert het aantal huwelijksconflicten niet met de gezondheid, bij de mannen wel. The Guardian, 16 juli 2018.