Het moet mogelijk zijn baarmoederhalskanker uit te roeien met een combinatie van HPV-vaccinatie en screening op precancereuze en maligne baarmoederhalsletsels. Prof. dr. Franco Borruto van het Centre Hospitalier Princesse Grace in Monaco besprak de Franse gegevens. Die leren dat meer dan driekwart van de gediagnosticeerde gevallen van invasieve baarmoederhalskanker wordt gediagnosticeerd bij vrouwen van 25-64 jaar. Maar er is nog altijd weerstand tegen het HPV-vaccin.

De Verenigde Naties (UN) maken zich zorgen omdat de vaccinatiegraad wereldwijd stagneert. Om het humane papillomavirus en daardoor ook baarmoederhalskanker uit de wereld te helpen, moet een groot deel van de bevolking worden ingeënt. Daar zijn we nog ver van af. Zo bedraagt de vaccinatiegraad in Frankrijk ongeveer 20%. Borruto: "De vaccinatiegraad moet worden verhoogd aangezien dat een HPV-infectie de frequentste seksueel overdraagbare infectie ter wereld is en wordt overgedragen door contact van huid met slijmvlies. 90% van de infecties kan na twee jaar niet meer worden gedetecteerd. Het is dus belangrijk ze te voorkomen door screening en vaccinatie." Schotland, aldus Borruto, doet het voorbeeldig: de vaccinatiegraad is er hoog en het aantal precancereuze letsels is daarna gedaald. Het HPV-vaccinatieprogramma werd in Schotland opgestart in 2008 en nu zijn 85% van de doelpopulatie van 12- en 13-jarigen en 65% van de adolescenten van 13 tot 18 jaar gevaccineerd. Bij gevaccineerde vrouwen geboren in 1995 en 1996 is het aantal precancereuze letsels al met 89% gedaald.

Dr. David Vasquez-Awad uit Colombia heeft een geval gepresenteerd van slechte praktijk: een sterke daling van de vaccinatiegraad als gevolg van publieke hysterie. In Colombia maakt het HPV-vaccin sinds 2002 deel uit van het nationale vaccinatieplan. Dat betekent dat het gratis is. In het begin werd een zeer hoge nationale vaccinatiegraad bereikt. In 2012 had 97,9% de eerste dosis gekregen. In 2018 was dat teruggevallen tot 28,9%.

Vasquez-Awad: "De belangrijkste reden van die sterke daling van de vaccinatiegraad was iets wat zich in 2014 heeft voorgedaan in Carmen de Bolívar, een kleine stad aan de Caribische kust. Een significant aantal meisjes en adolescenten raadpleegde toen wegens symptomen waarvan werd vermoed dat ze te wijten waren aan het HPV-vaccin. De meeste minderjarigen klaagden van hoofdpijn en luchtwegsymptomen en vertoonden abnormale, niet-epileptische bewegingen." De oorzaak van die epidemie is nog altijd niet bekend. Een commissie gesteund door het ministerie voor volksgezondheid, het nationaal instituut voor oncologie en de Colombiaanse verenigingen van gynaecologie, infectieziekten, kindergeneeskunde en oncologie, de pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie en de medisch directeur die de gevallen in de gemeente heeft verzorgd, zijn tot de conclusie gekomen dat de symptomen niets te maken hadden met het HPV-vaccinatie aangezien ook meisjes die niet waren gevaccineerd, die symptomen hebben gekregen. Vasquez-Awad: "De drastische daling van de vaccinatiegraad is toe te schrijven aan mismanagement van de informatie door de gezondheidswerkers die daarbij betrokken zijn geweest, de overheidsagentschappen, de farmaceutische industrie die het vaccin produceert, en vooral de media die het nieuws op een onverantwoorde wijze hebben verspreid. En uiteraard ook de zogeheten 'antivaccinbewegingen', die op de kar zijn gesprongen om hun theorieën te verspreiden."

Bron: Symposium "Vaccine for cervical cancer prevention" op het congres van de ESG, 18 oktober 2019, Wenen

Het moet mogelijk zijn baarmoederhalskanker uit te roeien met een combinatie van HPV-vaccinatie en screening op precancereuze en maligne baarmoederhalsletsels. Prof. dr. Franco Borruto van het Centre Hospitalier Princesse Grace in Monaco besprak de Franse gegevens. Die leren dat meer dan driekwart van de gediagnosticeerde gevallen van invasieve baarmoederhalskanker wordt gediagnosticeerd bij vrouwen van 25-64 jaar. Maar er is nog altijd weerstand tegen het HPV-vaccin. De Verenigde Naties (UN) maken zich zorgen omdat de vaccinatiegraad wereldwijd stagneert. Om het humane papillomavirus en daardoor ook baarmoederhalskanker uit de wereld te helpen, moet een groot deel van de bevolking worden ingeënt. Daar zijn we nog ver van af. Zo bedraagt de vaccinatiegraad in Frankrijk ongeveer 20%. Borruto: "De vaccinatiegraad moet worden verhoogd aangezien dat een HPV-infectie de frequentste seksueel overdraagbare infectie ter wereld is en wordt overgedragen door contact van huid met slijmvlies. 90% van de infecties kan na twee jaar niet meer worden gedetecteerd. Het is dus belangrijk ze te voorkomen door screening en vaccinatie." Schotland, aldus Borruto, doet het voorbeeldig: de vaccinatiegraad is er hoog en het aantal precancereuze letsels is daarna gedaald. Het HPV-vaccinatieprogramma werd in Schotland opgestart in 2008 en nu zijn 85% van de doelpopulatie van 12- en 13-jarigen en 65% van de adolescenten van 13 tot 18 jaar gevaccineerd. Bij gevaccineerde vrouwen geboren in 1995 en 1996 is het aantal precancereuze letsels al met 89% gedaald.Dr. David Vasquez-Awad uit Colombia heeft een geval gepresenteerd van slechte praktijk: een sterke daling van de vaccinatiegraad als gevolg van publieke hysterie. In Colombia maakt het HPV-vaccin sinds 2002 deel uit van het nationale vaccinatieplan. Dat betekent dat het gratis is. In het begin werd een zeer hoge nationale vaccinatiegraad bereikt. In 2012 had 97,9% de eerste dosis gekregen. In 2018 was dat teruggevallen tot 28,9%.Vasquez-Awad: "De belangrijkste reden van die sterke daling van de vaccinatiegraad was iets wat zich in 2014 heeft voorgedaan in Carmen de Bolívar, een kleine stad aan de Caribische kust. Een significant aantal meisjes en adolescenten raadpleegde toen wegens symptomen waarvan werd vermoed dat ze te wijten waren aan het HPV-vaccin. De meeste minderjarigen klaagden van hoofdpijn en luchtwegsymptomen en vertoonden abnormale, niet-epileptische bewegingen." De oorzaak van die epidemie is nog altijd niet bekend. Een commissie gesteund door het ministerie voor volksgezondheid, het nationaal instituut voor oncologie en de Colombiaanse verenigingen van gynaecologie, infectieziekten, kindergeneeskunde en oncologie, de pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie en de medisch directeur die de gevallen in de gemeente heeft verzorgd, zijn tot de conclusie gekomen dat de symptomen niets te maken hadden met het HPV-vaccinatie aangezien ook meisjes die niet waren gevaccineerd, die symptomen hebben gekregen. Vasquez-Awad: "De drastische daling van de vaccinatiegraad is toe te schrijven aan mismanagement van de informatie door de gezondheidswerkers die daarbij betrokken zijn geweest, de overheidsagentschappen, de farmaceutische industrie die het vaccin produceert, en vooral de media die het nieuws op een onverantwoorde wijze hebben verspreid. En uiteraard ook de zogeheten 'antivaccinbewegingen', die op de kar zijn gesprongen om hun theorieën te verspreiden."Bron: Symposium "Vaccine for cervical cancer prevention" op het congres van de ESG, 18 oktober 2019, Wenen