...

Kanker, diabetes, chronische vermoeidheid, verminderde libido, risico's voor de baby ... Tal van studies hebben schadelijke gevolgen vastgesteld van nachtarbeid tijdens de zwangerschap. Vorsers van het Frederiksberg Hospital in Kopenhagen bevestigen nu dat nachtarbeid ook het risico op miskraam verhoogt.De vorsers hebben de medische dossiers doorgenomen van 22 744 Deense zwangeren die werkzaam waren in de openbare sector, vooral in ziekenhuizen, en hebben de gegevens over het uurrooster gekoppeld aan de gegevens van de Deense nationale registers betreffende geboortes en opnames in het ziekenhuis wegens een miskraam om de correlatie tussen miskraam en nachtarbeid tussen de 4e en de 22e zwangerschapsweek te evalueren. In het totaal ging het om een follow-up van 377 896 zwangerschapsweken.De incidentie van miskraam was 32% hoger bij de vrouwen die tijdens de week voordien twee of meer nachten hadden gewerkt, dan bij de vrouwen die niet 's nachts werkten. En het gevaar steeg met het aantal opeenvolgende dagen met nachtarbeid. Eén enkele dag per week 's nachts werken bleek geen duidelijke invloed te hebben op het verloop van de zwangerschap.Een mogelijke verklaring daarvoor is volgens de auteurs dat een stoornis van het circadiaanse ritme de afgifte van melatonine vermindert. "Het is bewezen dat melatonine belangrijk is voor de zwangerschap via een effect op de placentafunctie", preciseren ze. (referentie: Occupational and Environmental Medicine, 25 maart 2019, doi: 10.1136/oemed-2018-105592)https://oem.bmj.com/content/76/5/302