...

Met behulp van een nieuwe, op bio-informatica gebaseerde benadering waarbij stopcodons bestudeerd worden, hebben de auteurs 23.000 sequenties geanalyseerd van viraal RNA afkomstig van mensen (hiv) maar ook van apen (siv - immunodeficiency virus). Het doel was de evolutie van hiv te achterhalen, vanaf de eerste verspreiding van het virus bij de mens.Ze konden aantonen dat dit tiende gen, dat ze 'asp' noemden (AntiSens Protein), niet bestaat bij de aap maar alleen aanwezig is in de M-groep van hiv-1, die verantwoordelijk is voor de wereldwijde pandemie bij de mens (99% van de in totaal 75 miljoen infecties). Daarnaast ontdekten ze dat het gen ontstond op het zelfde moment dat hiv-1 voor het eerst bij de mens optrad, in het begin van de 20e eeuw.Het bestaan van dat tiende gen was zo moeilijk aan te tonen omdat het gewoon goed verstopt is, het overlapt gedeeltelijk met een ander gen, 'env', dat de enveloppe van het virus regelt.Aangezien 'asp' in de loop van de evolutie bewaard bleef in het virale genoom, concluderen de onderzoekers daaruit dat het gen voordelen biedt voor het humane virus, maar zowel zijn exacte functie als zijn rol in de aidspandemie bij de mens moeten nog bepaald worden. Ondertussen vormt het 'asp' een extra therapeutisch doelwit.(referentie: PNAS, september 2016, doi: 10.1073/pnas.1605739113)