...

In vroegere onderzoeken (epidemiologische onderzoeken, meta-analyses en casus-controleonderzoeken) werd vastgesteld dat het rouwen om een dierbare correleert met een hoger risico op morbiditeit en overlijden ongeacht de doodsoorzaak. Die link kan minstens ten dele worden toegeschreven aan het verband tussen rouw en het immuunsysteem, wat de vorsers zijn gaan onderzoeken in 1977. Ze hebben bewezen dat het immuunsysteem negatief wordt beïnvloed door het overlijden van een dierbare. Gezien de heterogene aard van de studies ad hoc hebben vorsers van de Universiteit van Arizona de wetenschappelijke literatuur van 1977 tot vandaag uitgepluisd om daar meer klaarheid in te scheppen. Tijdens die 41 jaar werden 33 studies gepubliceerd. De vorsers hebben er 11 van gehandhaafd die voldeden aan de hoogste standaarden van wetenschappelijke kwaliteit.De studies leren dat mensen in rouw meer systemische ontsteking, een maladaptieve expressie van genen van immuuncellen en een lagere antistofrepons op vaccinatie vertonen dat mensen die niet in de rouw zijn. Individuele verschillen in de psychische reacties op rouw zoals depressie en verdriet blijken invloed te hebben op het verband tussen rouw en de functie van het immuunsysteem.De auteurs pleiten ervoor om dat alles verder te onderzoeken en om een longitudinale studie bij een groter aantal patiënten uit te voeren. (referentie: Psychosomatic Medicine, 1 april 2019, DOI: 10.1097/PSY.0000000000000693)