...

Het onderzoek werd uitgevoerd in de omgeving van Barcelona in het kader van een onderzoeksprogramma dat de heilzame effecten van groene ruimtes op de cognitieve functies wil evalueren. Het is het eerste onderzoek dat het verband heeft onderzocht tussen langdurige blootstelling aan groen en de structuur van de hersenen.De auteurs zijn daarvoor uitgegaan van de gegevens van een subgroep van 253 stedelijke scholieren van het BREATHE-project over de ontwikkeling van de hersenen en hebben de hoeveelheid ultrafijn stof op school gemeten. De aanwezigheid van groene ruimtes in de leefomgeving van de kinderen werd geraamd op grond van satellietbeelden van de woonplaatsen sinds de geboorte tot op het ogenblik van het onderzoek. De anatomie van de hersenen werd grondig onderzocht met driedimensionale hoge-resolutie-MRI. Het werkgeheugen en het aandachtsvermogen werden geëvalueerd met computertests.Bij analyse van al die gegevens werd vastgesteld dat langdurige blootstelling aan groene ruimtes positief correleerde met het volume van de grijze stof in de prefrontale cortex links en rechts en in de premotorische cortex links en met het volume van de witte stof in de prefrontale streek rechts, de premotorische streek links en de twee cerebellaire hemisferen. Kinderen die waren opgegroeid in huizen omgeven door groene ruimtes, haalden hogere scores op de cognitieve tests, hadden een beter werkgeheugen en waren minder onoplettend.Die bevindingen moeten nog worden bevestigd en de onderliggende mechanismen moeten nog worden opgehelderd.referentie: Environmental Health Perspectives, 23 februari 2018, DOI:10.1289/EHP1876https://ehp.niehs.nih.gov/ehp1876/