...

Google wil van de badkamer een ruimte maken die niet alleen op de hygiëne, maar ook op de gezondheid van de gebruikers gericht is. Tal van 'slimme' objecten zouden immers hun medische gegevens meten en eventueel doorsturen naar hun huisarts. Senioren lijken de ideale doelgroep te zijn voor dit project.Het concept is even eenvoudig als ambitieus: alle onderdelen in de badkamer, van de bad- of douchemat over de toiletbril en de spiegels tot de tandenborstel, zouden een of meerdere niet-invasieve sensoren bevatten om de evolutie van de cardiovasculaire, neurologische, endocriene, musculaire en huidparameters van de gebruikers dag na dag te meten en eventuele afwijkingen te signaleren. Zo zou het bad de bloeddruk en de bewegingen van de interne weefsels meten aan de hand van hoogfrequente geluidsgolven, en kan een douchemat de hartslag van de bewonen meten. De spiegel zou de evolutie van de huidskleur van de gebruiker meten en op basis daarvan het bloedvolume bepalen aan de hand van een plethysmografie. Ook met een toiletbril kan de bloeddruk worden bepaald. Tot slot zouden meerdere parameters, zoals de temperatuur van de huid, de hartslag en de toestand van het skelet geanalyseerd worden met een hulpmiddel dat op een radar lijkt.Als de gebruiker daarin toestemt, kunnen al die gegevens worden doorgestuurd naar een gezondheidswerker zoals de huisarts, en wordt die laatste meteen gewaarschuwd als er een afwijking gedetecteerd wordt.Momenteel bevindt dit project voor een 'medische badkamer' zich nog in het octrooistadium, en Google zal zijn goede bedoelingen nog moeten aantonen wat het mogelijke gebruik van de persoonlijke en vertrouwelijke gegevens van de gebruikers betreft. Dat is des te belangrijker aangezien de internetreus ook een van de grootste aandeelhouders is van een consortium voor genetische tests.De verantwoording van Google luidt dat de gegevens die dagelijks in de badkamer van iemand zouden worden verzameld, vaak veel correcter en kostbaarder zijn dan degene die een arts verzamelt tijdens een specifiek bezoek aan zijn praktijk.Toch is er nog een lange weg te gaan voor de 'slimme' badkamer realiteit zal worden. Zo is er onder meer het probleem van de prijs, die naar alle verwachting niet min zal zijn. Er is dus alle reden om firma's zoals Withings, Samsung, Huawei en Toshiba nog even de tijd te geven om te reageren, want ook zij investeren de laatste tijd in de niche van de 'slimme' gezondheid...(referentie: Daily Mail, 1 augustus 2016)