...

De smartphone neemt een belangrijke plaats in in ons leven, vooral bij jongeren. Een smartphone biedt tal van voordelen, maar kan bij langdurig gebruik gevaarlijk zijn voor de gezondheid.Vorsers hebben tussen juni en december 2018 de gewoontes geanalyseerd van 1060 studenten van de Simón Bolivar Universiteit in Colombia. Het ging om 700 vrouwen en 360 mannen van gemiddeld respectievelijk 19 en 20 jaar.Het risico op obesitas was 43% hoger bij de studenten die minstens 5 uur per dag aan hun smartphone hingen, dan bij de andere. Die studenten gaven ook tweemaal vaker blijk van een ongezonde levenswijze, meer bepaald onvoldoende lichaamsbeweging en een ongezonde voeding (suikerhoudende dranken, fastfood enz.).Volgens Mirary Mantilla-Morrón, hoofdauteur van de studie, kan zo'n gedrag een voortijdig overlijden, diabetes, hartziekten, verschillende soorten kanker en bot-, gewrichts- en spierproblemen veroorzaken.Wat de invloed van verslaving aan een smartphone volgens het geslacht betreft, mannen lopen 36,1% meer kans om overgewicht te vertonen en 42,6% meer kans om zwaarlijvig te worden. Vrouwen lopen 63,9% meer kans om overgewicht te vertonen en 57,4% meer kans om zwaarlijvig te worden.De studie toont dus aan dat overmatig gebruik van de smartphone een van de belangrijkste oorzaken van optreden van obesitas is. Obesitas is een risicofactor voor hart- en vaataandoeningen. (referentie: American College of Cardiology, 26 juni 2019)https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2019/07/25/17/00/does-five-or-more-hours-of-smartphone-usage-per-day-increase-obesity