...

Het onderzoek staat nog in zijn kinderschoenen, maar zou kunnen uitmonden in grote vooruitgang bij de behandeling van genetische ziekten en bij de preventie van overdracht van die ziekten op de latere generaties. Maar het doet ook veel ethische vragen rijzen.Het onderzoek werd gefinancierd door privésponsors en werd uitgevoerd aan de Oregon Health & Science University in de Verenigde Staten, waar onderzoek naar genetische wijziging van embryo's geen openbare subsidies krijgt.De vorsers hebben normale eicellen in vitro bevrucht met spermatozoa met een gebrekkig gen, het gen van hypertrofische cardiomyopathie. Hypertrofische cardiomyopathie is een bijzonder ernstige ziekte, die plotselinge dood kan veroorzaken, vooral tijdens het sporten. De resultaten zijn duidelijk: dankzij de genetische schaar kon 72% van de embryo's (42 van de 58) worden gecorrigeerd, want anders maar 50% zou zijn geweest. Een van de auteurs voorspelt dat de genetische schaar nog kan worden verbeterd om de komen tot een slaagpercentage van 90 en zelfs 100%. Ter herinnering, in China werd ook al een soortgelijk experiment uitgevoerd om een gen uit te schakelen dat een agressieve vorm van longkanker veroorzaakt. De resultaten waren echter niet denderend. De Chinese wetenschappers waren er niet in geslaagd gelijktijdige aanwezigheid van normale en gebrekkige genen in het embryo te vermijden. Daar zijn de vorsers in deze studie wel in geslaagd. Dat is dus een belangrijke aanwinst. Maar "spelen" met het genoom zet de deur wagenwijd open voor misbruik. Zo'n onderzoek is weliswaar strikt omkaderd en het was niet de bedoeling om de embryo's in te planten in een baarmoeder om een zwangerschap te realiseren. Daarom hebben de auteurs de embryo's zich ook maar enkele dagen laten ontwikkelen.CRISPR-Cas9 is echter een krachtig instrument, dat ook zou kunnen worden gebruikt voor genetische wijzigingen die helemaal niet noodzakelijk zijn. Theoretisch zou je met die techniek dus genetisch gewijzigde baby's kunnen voortbrengen met een op voorhand gekozen haarkleur, een hoger lichamelijk prestatievermogen of een hogere intelligentie. Als het ware "perfecte" baby's, baby's op maat met specifieke kenmerken, die echter enkel de rijkste ouders zich zouden kunnen veroorloven, zoals Aldous Huxley al orakelde in Brave new world.Genetici wijzen nog op een andere verontrustende toepassing van Crispr-Cas9: het "drive gen", dat de mens het vermogen geeft om de species van de natuur naar eigen goeddunken te veranderen en om bepaalde species uit te roeien. De Crispr-Cas9-techniek is een eenvoudige, weinig dure methode die werd beschreven in 2012 en in 2015 werd uitgeroepen tot wetensschappelijke ontdekking van het jaar. In een tijd van terrorisme doet dat echter ook vragen over de veiligheid rijzen.Kortom, van duidelijke medische vooruitgang tot ethische begrenzingen, de discussie over het gebruik van de genetische schaar moet nog beginnen ....(referenties: Nature, 2 augustus 2017, doi:10.1038/nature23305 et doi:10.1038/nature.2017.22382)