...

Amerikaanse vorsers hebben 4385 kleine stoffen gescreend op een lijn van cochleacellen en hebben daarbij tien stoffen teruggevonden die in een model van cochlea-explantaten van muizen de gehoorcellen van het binnenoor beschermen tegen de toxiciteit van cisplatine. Cisplatine is een cytostaticum dat bij ongeveer 70% van de patiënten een irreversibele gehoordaling veroorzaakt. Kenpaullon is een stof die meerdere kinasen remt waaronder het cyclinedependente kinase 2 (CDK2). Lokale toediening van kenpaullon blijkt volwassen muizen en ratten in vivo te beschermen tegen de gehoordaling veroorzaakt door cisplatine en lawaai. Jian Zuo, een neuroloog, et coll. hebben vastgesteld dat injectie van kenpaullon in het middenoor het gehoor van muizen beschermt tegen lawaai tot 100 decibel, een niveau dat in onze maatschappij vaak wordt gehaald. Wat de door cisplatine veroorzaakte gehoordaling betreft, hebben zij ook aangetoond dat kenpaullon de trilhaarcellen blijkt te beschermen door remming van CDK2. CDK2 stimuleert de productie van reactieve zuurstofspecies door de mitochondria.De WGO raamt het aantal slechthorenden in de wereld op ongeveer 360 miljoen. "Een wijziging van het behandelingsschema, een betere afgifte via het gebruik van hydrogels en structurele wijzigingen van de geneesmiddelen via medische chemie zouden nog betere resultaten kunnen geven bij de behandeling van gehoordaling bij de mens in combinatie met CDK2-remmers", concludeerde dr. Zuo. (referentie: Journal of experimental Medicine, 7 maart 2018, DOI: 10.1084/jem.20172246)