...

Het lichte toestel (ongeveer 200 gram) bevat tal van sensoren en elektroden en wordt met behulp van bretels om de borst gedragen. Vier van die elektroden registreren continu de hartslag bij mensen die al een of meer hartinfarcten hebben gehad en een hoog risico op recidief lopen. Alle cardiale gegevens van de patiënt worden via het internet doorgestuurd naar zijn cardioloog door een draagbare minicomputer aan de broeksriem. Als zich een probleem voordoet, begint het apparaat te trillen, geeft het een geluidssignaal af en begint het te praten, om de patiënt en zijn omgeving te verwittigen. Als de patiënt bewusteloos is als gevolg van een hartstilstand , geven drie defibrillatiepleisters eerst een gel af om de huid te beschermen. Vervolgens krijgt de patiënt tot vijf keer toe een elektrische schok, om een normaal hartritme te herstellen en hem te reanimeren. Het doel van dit geconnecteerde apparaat is om het overlevingspercentage te verhogen bij hartstilstanden die niet in het ziekenhuis optreden, dat momenteel 5% bedraagt. Want hoewel er almaar meer automatische externe defibrillatoren ter beschikking komen van het grote publiek, is de werking daarvan verre van optimaal. De betrouwbaarheid van de Life Vest bedraagt daarentegen naar schatting 98%, wat uiterst bevredigend is. Toch kan het toestel soms mankementen vertonen en bijwerkingen hebben zoals het onterecht afgeven van een schok, als gevolg van fouten in de signalen die van de elektroden komen. Hoe dan ook wordt deze defibrillator gewaardeerd door de patiënten die hem momenteel uittesten. Ze voelen zich rustiger, minder gestrest, gerustgesteld en ze zijn heel bij om weer een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden. De huurprijs van het beschermende vest is niet min en bedraagt 3.180 euro per maand. In Frankrijk wordt dit nieuwe hulpmiddel, dat door een tiental patiënten wordt gedragen, sinds maart 2015 terugbetaald door de sociale zekerheid, onder een aantal zeer strikte voorwaarden. Zo kunnen de patiënten hun hart werkelijk ophalen.