...

Australische experts van de Monash-universiteit hebben bij 17 mensen die een ultramarathon liepen voor en na de wedstrijd bloedstalen afgenomen. De wedstrijd werd gelopen bij een matige temperatuur tussen 0 en 20°C, op bergachtig terrein. Bij vergelijking van de resultaten met die van een controlegroep bleek dat een inspanning die over een lange periode wordt aangehouden een verandering van de darmwand veroorzaakt. Daardoor kunnen darmbacteriën (of de endotoxines daarvan) in het bloed terechtkomen en daar een systemische ontstekingsreactie van de immuuncellen veroorzaken, net zoals bij een ernstige bloedinfectie. Die toestand kan fataal aflopen als hij niet snel wordt onderkend en behandeld. Niet alle deelnemers lopen evenwel hetzelfde risico. De onderzoekers stelden vast dat gezonde personen die een training hadden gevolgd die aangepast was aan een dergelijke wedstrijd, een immuunmechanisme ontwikkelen dat de infectie neutraliseert, zonder bijwerkingen. Ze vertoonden een hoge concentratie van interleukine-10, een anti-inflammatoire stof die de immuunrespons afremt, wat niet het geval is bij beginnende sporters.