...

Het team van het ziekenhuis Cochin in Parijs bestudeerde de preoperatieve vragenlijsten van 750 vrouwen die al een zwangerschap hadden doorgemaakt en die voor een goedaardige aandoening behandeld werden op de afdeling gynaecologie. Tijdens de ingreep werd bij 284 van hen endometriose vastgesteld. In dit groep constateerden de onderzoekers dat 139 zwangerschappen waren afgebroken als gevolg van een spontane abortus (dit is 29,1%), tegenover slechts 19,4% in de controlegroep. Dat is een verschil van bijna 10%. Na aanpassing van de cijfers door externe factoren uit te sluiten die een miskraam konden uitlokken en die de resultaten konden beïnvloeden, daalde het percentage tot 19,6% bij de vrouwen die leden aan deze gynaecologische ontstekingsaandoening en tot 12,3% in de andere groep. De kloof tussen de twee groepen is nog groter als de vrouwen in het verleden meer dan een jaar lang vruchtbaarheidsproblemen hadden. In dat geval krijgt de helft van de vrouwen met endometriose een spontane abortus, tegenover 30% van de vrouwen zonder endometriose. Nu is het wachten op een beter inzicht in de mechanismen die meespelen in dit verband tussen endometriose en vroege miskraam. Daarom is nu al gestart met nieuw onderzoek hieromtrent.