...

Onderzoekers hebben een grote groep van 1411 jonggehuwden met kinderwens uit Liuyang, China, onderzocht. Ze hebben de cholesterolconcentratie, de glykemie, de serumtriglyceriden en de bloeddruk gemeten voor ze zwanger werden. Alle jonge vrouwen zijn dan zwanger geworden, gemiddeld 26 weken later. In het totaal werden 739 jongens en 672 meisjes geboren. Die cijfers stroken met de gemiddelde geslachtsverhouding bij de geboorte. De systolische bloeddruk bedroeg gemiddeld 106 mmHg bij de moeders die een jongen op de wereld hebben gebracht, en 103 bij de moeders die een meisje hebben gebaard. De waarschijnlijkheid van een jongen steeg progressief vanaf een bloeddruk van 100 mmHg. Bij een systolische bloeddruk van 123 mmHg was de waarschijnlijkheid van een jongen 1,5-maal hoger. Na correctie voor andere factoren was de systolische bloeddruk bij de moeders van jongens nog altijd hoger dan bij de moeders van meisjes. Het verschil was wel klein, maar statistisch significant. Er was ook een verschil volgens de diastolische bloeddruk, maar dat was minder groot. De auteurs stellen dat de bloeddruk een indicator van het geslacht van de baby zou kunnen zijn. Het gaat allicht niet om een oorzakelijk verband, maar wel om een marker van de onderliggende fysiologie. Te volgen dus.(referentie: American Journal of Hypertension, 12 januari 2017, DOI: 10.1093/ajh/hpw165)